Søk


Velg språkEnhetsregisteret 20 år

Publisert: 30. september 2015 - oppdatert: 4. oktober 2016

1995 - en forenklingsnyhet: Nøkkelopplysninger om næringsdrivende og frivillige organisasjoner samles på ett sted, Enhetsregisteret.

Nå, 20 år etter, fungerer registeret fremdeles som en koordinator for grunndata om næringsliv og frivillige organisasjoner i Norge. En liten markering er på sin plass, litt på etterskudd.

– Enhetsregisteret startet 1. mars 1995. Det er ikke tvil om at løsningen, med entydig identifikasjon med organisasjonsnummer for alle enheter, er viktig for en digital offentlig sektor, sier avdelingsdirektør Lise A. Dahl Karlsen i Registerforvaltning.

Lise Dahl Karlsen
Direktør ved Registerforvaltning, Lise Dahl Karlsen.

Sikker identifikasjon

– For starter du en bedrift, enhet eller frivillig organisasjon i Norge, må du sende inn alle nøkkelopplysninger til Enhetsregisteret, før du får et organisasjonsnummer. Dette nummeret gir sikker identifikasjon for den enkelte virksomhet, noe som blant annet er til nytte i møte med bank og finans.  Enhetsregisteret har flere tilknyttede registre, blant annet NAV Aa-registeret, SSBs virksomhets- og foretaksregister, Merverdiavgiftsregisteret og Foretaksregisteret.

Brønnøysundregistrene sørger hver dag for at grunndata om næringsliv, frivillige og offentlige instanser er tilgjengelige.

Samarbeidsforum

– I begynnelsen av oktober markerer vi 20-årsjubileum, blant annet med møte i Samarbeidsforum. Dette er et vitalt og nyttig forum som består av representanter fra viktige etater. Vi samles der Enhetsregisteret så dagens lys, i Brønnøysund, og vi kjører seminar med aktuelle tema innen digitalisering, sier avdelingsdirektøren.

Brønnøysundregistrene legitimerer, samordner og forenkler gjennom innovative registerløsninger.

– Målet vårt de neste 20 årene er å være enda mer brukerorientert og innovativ, sier hun.