Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Elektronisk varslingsadresse for alle virksomheter

Publisert: 15. desember 2017 - oppdatert: 18. desember 2017

Fra og med nyttår har alle virksomheter plikt til å melde elektronisk varslingsadresse til Enhetsregisteret.

Illustrasjonsbilde

Endringen som medfører at alle virksomheter må melde elektronisk varslingsadresse til Enhetsregisteret vil gjelde fra 15. januar. Dette innebærer at du ved nyregistrering må sende inn opplysninger om e-postadresse eller mobiltelefonnummer i Samordnet registermelding.

Virksomheter som allerede er registrert i Enhetsregisteret, og som har lagt inn e-post eller mobil i sin virksomhetsprofil i Altinn, trenger ikke å melde varslingsadresse på nytt. Disse må bare oppdatere varslingsadressene i Altinn ved endring. De som ikke har varslingsadresse i Altinn må legge dette inn i virksomhetsprofilen i Altinn.

Med varslingsadresser kan alle virksomheter motta varsling om enkeltvedtak og andre viktige meldinger fra det offentlige. Opplysningene vil ikke være tilgjengelig for andre enn offentlige myndigheter.

Les mer om elektronisk varslingsadresse  i høringssaken på regjeringen.no og forskriftsendringen på Lovdata.no.