Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Brønnøysundregistrene vant norgesmesterskapet i datasikkerhet

Publisert: 27. september 2018

Brønnøysundregistrene vant Fidusprisen 2018. Prisen deles ut hvert år under nasjonal sikkerhetsmåned.

Olav Melteig mottar Fidusprisen. (Foto: Even Rise, Pronto Kommunikasjon)
Olav Melteig mottar Fidusprisen. (Foto: Even Rise, Aktuell Sikkerhet)

Fagjuryen omtalte Brønnøysundregistrene som en vital aktør i det norske samfunnet som yter høyeste grad av sikkerhet med sine tjenester. Fagjuryen la vekt på folkets oppfatning, og ga ros for at sikkerhetsarbeidet er forankret i ledelsen og for kampanjen «Tenk før du klikker», som er gjennomført av ansatte.

Sikkerhetsarbeid er vesentlig

I sin takketale la sikkerhetsrådgiver Olav Melteig i Brønnøysundregistrene vekt på anerkjennelsen prisen gir, og at fidus, som betyr tillit, er et av målene i Brønnøysundregistrenes visjon. Han takket NorSIS som en aktiv og god samarbeidspartner innen sikkerhet og understreket at Brønnøysundregistrene vil fortsette det kontinuerlige daglige viktige arbeidet med sikkerhet.

Det er tredje gang at Brønnøysundregistrene er nominert til denne prisen.
– Dette viser at arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern som har pågått over lang tid gir resultater. Det gjelder helt ut til brukerne våre og deres klare oppfatning av at våre tjenester er korrekt og til å stole på, sier Halvor Viken sikkerhetssjef i Brønnøysundregistrene.

Hva er Fidusprisen?

Fidusprisen blir omtalt som «norgesmesterskapet» i datasikkerhet. Prisen kåres med utgangspunkt i svarene fra en bred spørreundersøkelse blant forbrukerne. Det er også en fag-jury som sier sitt etter intervjurunder med de ulike kandidatene. Prisen deles i år ut for tiende gang.

Du kan lese mer om prisen og se video på nettsiden Aktuell sikkerhet.