Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Brønnøysundregistrene forvalter ny kompensasjonsordning

Publisert: 10. november 2020 - oppdatert: 19. november 2020

Regjeringen foreslår en ny kompensasjonsordning for bedrifter med stort omsetningsfall som følge av koronapandemien.

Brønnøysundregistrene skal forvalte den nye kompensasjonsordningen som er foreslått av regjeringen, og vi jobber nå med søknadsportalen som vil være åpen fra januar 2021.

– Vi tar vår del av en nasjonal dugnad for et kriserammet næringsliv. Arbeidet får førsteprioritet hos oss i en periode og andre oppgaver settes derfor på vent. Vi ser fram til at lov og forskrift kommer på plass, slik at vi kan åpne for søknader fra næringslivet på nyåret. Arbeidet er i full gang, og vi samarbeider godt med Digitaliseringsdirektoratet, regnskapsførere og revisorer, for å få dette på plass, sier direktør Lars Peder Brekk ved Brønnøysundregistrene.

Ordningen gjelder for perioden fra 1. september 2020 til 28. februar 2021, og støtte vil beregnes for to måneder av gangen. Søknad for de to første periodene, dvs. september/oktober og november/desember, må sendes i januar 2021. Søknad for januar og februar må sendes i mars 2021.

I den nye ordningen legges det i større grad opp til at seriøsitetsvurdering og kontroll vil bli gjort før utbetaling. Det stilles derfor krav til at hver søknad skal bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører før den sendes inn.

Dersom en virksomhet ikke benytter godkjent regnskapsfører eller revisor i dag, er det viktig at dette kommer på plass i god tid før jul. Det er også en fordel å begynne å samle nødvendig dokumentasjon for søknadsperiodene.

-Hvis virksomhetene bruker tiden godt fram mot jul, vil det gjøre at prosessen med søknad og utbetaling kan skje raskere i januar, sier Brekk.

Pressemelding fra nærings- og fiskeridepartementet

Her ser du spørsmål og svar om den nye ordningen