Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Altinn i rivende utvikling på 15-årsdagen

Publisert: 4. desember 2018

Gartner trekker fram Altinn som en av de mest vellykkede plattformene i verden for offentlig digitalisering.

Portrett
Avdelingsdirektør for digitalisering i Brønnøysundregistrene, Cat Holten

– Vi har knapt tid til å feire, for vi er så travelt opptatt med å bygge det nye tjenesteverkstedet «Altinn Studio» og å utvikle helhetlig tilgangsstyring for offentlig sektor. Dessuten jobber vi med å skape oversikt over alle dataene det offentlige har, og hvordan dataene kan tilgjengeliggjøres og deles på en sikker måte, sier avdelingsdirektør for avdeling Digitalisering ved Brønnøysundregistrene, Cat Holten.

Enorme besparelser

Det var daværende finansminister Per-Kristian Foss og næringsminister Ansgar Gabrielsen som sto for den offisielle åpningen av Altinn den 4. desember 2003. Siden den gang har over 415 millioner skjemaer og meldinger passert via Altinn. Næringslivet oppgir selv at Altinn sparer dem for arbeidstid til en verdi på mellom tre og fem milliarder kroner årlig.

En plattform for plattformer

Konsulentselskapet Gartner ser det som sannsynlig at over 80 prosent av alle statlige digitaliseringsprosjekter vil feile innen 2023 hvis de ikke bygger på en plattformmodell. Gartner trekker fram nettopp Altinn som verdensledende plattform for offentlige digitale tjenester.

– Men hvis Altinn-plattformen skal fortsette å være relevant, må den fornyes og forbedres kontinuerlig. Utviklingen som pågår i disse dager vil gjøre Altinn bedre og viktigere enn noensinne. Målet er at Altinn i enda større grad skal bidra til å transformere offentlig sektor og gjøre tungvinte prosesser mye enklere både for innbyggere og næringsliv i årene framover, sier Holten. Hun ser Altinn som en plattform som kan knytte sammen sektorvise plattformer.

– Altinn-plattformen er i en unik posisjon til å lage helhetlige digitale prosesser for brukerne. Et godt eksempel på hva vi ser nærmere på nå, er byråkratiet folk møter når et familiemedlem dør. Midt sorgprosessen bør folk slippe å måtte forholde seg til tidkrevende bryderi med å få avsluttet bankkontoer, skaffe dødsattest og mye annet som kan automatiseres. Nok en gang krever dette tett samarbeid med finansnæringen og en rekke etater, som Skatteetaten, NAV og helse- og justissektoren, avslutter Altinn-direktøren.

Noen fakta om Altinn

  • Altinn ble startet som et samarbeid mellom Skatteetaten, Statistisk sentralbyrå og Brønnøysundregistrene for å forenkle og effektivisere innrapportering og dialogen med det offentlige
  • Samarbeidet består i dag av 51 offentlige etater, inkludert KS. Det betyr at også de aller fleste kommuner og fylkeskommuner benytter Altinn
  • Det nærmer seg at en halv milliard skjemaer og meldinger har passert via Altinn siden starten. 181 mill. skjemaer er sendt inn og 234 mill. meldinger er sendt ut fra etatene til brukerne via Altinn siden starten i desember 2003
  • Se næringsminister Torbjørn Røe Isaksen gratulere Altinn med dagen
  • Se Neville Cannon fra Gartner snakke om Altinn