Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

2 605 har ikke levert regnskap

Publisert: 10. mars 2017

2 605 enheter har ikke oppfylt plikten til å sende inn 2015-regnskapet til Regnskapsregisteret før 1. mars i år.

Dette gjelder aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, boligbyggelag, samvirkeforetak og europeiske foretak, og utgjør 0,96 prosent av totalt 270 955 innsendingspliktige. Det er den samme prosentandelen som i fjor.

Ny frist for innsending av årsregnskap er 7. april 2017. Hvis komplett årsregnskap ikke er mottatt før denne dato, vil Regnskapsregisteret varsle tingrettene om at vilkårene for tvangsoppløsning er tilstede.

Navn på hvilke enheter dette gjelder og antall fordelt på fylkesnivå finner du på Avansert søk under Kunngjøringer/kreditorvarsel. Legg inn dato 10.03.2017 og velg:
Kunngjøringstype – endringer, øvrige endringer, varsel om tvangsavvikling årsregnskap.

 

Fylkesvis oversikt med sammenligningstall:

Hele landetRegnskapsåret 2015Regnskapsåret 2014
Østfold117111
Akershus337342
Oslo667661
Hedmark6666
Oppland5755
Buskerud133120
Vestfold107111
Telemark7250
Aust-Agder4542
Vest-Agder6157
Rogaland168144
Hordaland264237
Sogn og Fjordane2822
Møre og Romsdal9496
Sør-Trøndelag129120
Nord-Trøndelag5057
Nordland8888
Troms6772
Finnmark5532
Totalt2 6052 483