Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Sletting av forening

Sist oppdatert: 9. november 2020.

En forening kan slettes hvis

  • flertallet av medlemmene vedtar oppløsning eller sletting
  • den opphører som et resultat av lengre tids stadig mindre aktivitet
  • alle medlemmene er utmeldt, unntatt ett
  • det skjer vesentlige endringer av foreningens vedtekter, slik at den fremstår som en ny virksomhet
  • den blir delt i flere mindre enheter eller slått sammen med andre virksomheter

Du sletter foreningen ved å sende inn Samordnet registermelding.

Du må legge ved:

  • Dokumentasjon som viser at foreningen har opphørt å eksistere, eller er besluttet oppløst. Dette er ofte et referat fra ekstraordinært årsmøte, der medlemsmassen har besluttet å legge ned driften av foreningen.

Hvis foreningen er registrert i Foretaksregisteret, må du legge ved

  • protokoll fra årsmøte som viser vedtak om sletting