Språk
S√łk
Meny

S√łk


Velg språkBokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Roller i foreningen eller laget

Sist oppdatert: 15. april 2020 .

I en forening m√• du registrere en kontaktperson. Dette kan v√¶re i form av en daglig leder, kontaktperson eller forretningsf√łrer.

Daglig leder, regnskapsf√łrer, revisor, signatur og prokura er roller du kan velge √• registrere.

Vi registrerer ikke medlemsmassen i foreningen. Dette må foreningen selv ha oversikt over.

Styre

Hvis foreningen har et styre må du opplyse hvem som er styrets medlemmer.

Valg av styremedlemmer

Styret til foreningen velges normalt p√• et √•rsm√łte, og er¬†de som skal¬†lede foreningen mellom to √•rsm√łter. Som oftest vil det fremg√• av vedtektene hvor mange styremedlemmer foreningen skal ha, og hvilke oppgaver og ansvar styret har.

Næringsdrivende forening

En forening som skal registreres i Foretaksregisteret må ha et styre som består av minst ett medlem. Styret må alltid ha en leder. Styremedlemmene må bekrefte at de påtar seg vervet.

 

Regnskapsf√łrer

Foreningen kan velge om de skal ha regnskapsf√łrer.

Registrering av regnskapsf√łrer

Hvis¬†foreningen benytter autorisert regnskapsf√łrer, skal denne regnskapsf√łreren registreres i Enhetsregisteret. Ved endring av regnskapsf√łrer skal ogs√• melding sendes til Enhetsregisteret.

Regnskapsf√łrer m√• bekrefte at han p√•tar seg oppdraget ved √• signere Samordnet registermelding.

Revisor

Hvis foreningen har revisor, skal dette registreres hos oss.

Foreningen har plikt til å ha revisor hvis de har

  • 20 eller flere ansatte
  • eiendeler for over 20 millioner
  • driftsinntekter for sin samlede virksomhet p√• 5 millioner kroner eller mer

Vi registrerer bare revisorer eller revisjonsforetak som er registrert i Revisorregisteret hos Finanstilsynet.

Revisor m√• bekrefte at han p√•tar seg oppdraget. Hvis foreningen er registrert i Foretaksregisteret m√• du ogs√• sende inn protokoll fra √•rsm√łtet som viser valg av revisor.

Kontaktperson, daglig leder eller forretningsf√łrer

En forening m√• ha en kontaktperson, daglig leder eller forretningsf√łrer.

Signatur

Signatur er en fullmakt til √• opptre og underskrive p√• vegne av foreningen. Signatur gir for eksempel rett til √• ta opp l√•n, kj√łpe eller selge fast eiendom p√• vegne av foreningen.

Hvis ikke annet er bestemt i vedtektene, er det foreningens styre som har signatur i fellesskap. Styret kan tildele signaturretten til et utvalg styremedlemmer, eller til andre roller i foreningen. Hvis flere har signaturrett, må du presisere om de har retten hver for seg eller i fellesskap.

Prokura

Prokura er en fullmakt til å opptre og underskrive på vegne av foreningen i det meste som angår driften. Prokura kan ikke brukes til å behefte eller selge foreningens faste eiendom. En person som har fått tildelt prokura kalles prokurist.

En forening kan gi prokura til en eller flere personer. Hvis det er flere, kan man velge om de skal ha fullmakt hver for seg, eller i fellesskap.

En person som har prokura kan ikke overf√łre den til en annen person.