Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Vi oppdaterer våre sider for å tilby mer informasjon på engelsk. Du vil derfor kunne finne sider som er under arbeid.

Vedtekter for forening

Sist oppdatert: 9. november 2020.

Vedtektene til et lag eller en forening kan omtales som lovene og reglene medlemmene har vedtatt å følge.

Vedtektene bør inneholde

  • foreningens navn
  • kommune
  • formål
  • regler for foreningens styre og årsmøte
  • regler for medlemmenes forhold til foreningen
  • regler for vedtektsendringer
  • informasjon om at foreningen er selveiende (at ingen kan disponere foreningens formue, har krav på utdeling av overskudd eller hefte for gjeld)

Se eksempel på vedtekter for forening (pdf)