Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Vedleggskrav for lag eller forening

Sist oppdatert: 9. november 2020.

Når du skal registrere en forening eller et lag for første gang kreves det en del dokumentasjon.

Dette er fordi vi må være sikre på at opplysningene som meldes til oss er korrekte, slik at alle offentlige og private aktører som skal bruke informasjonen kan stole på at det som er registrert hos oss er kontrollert og godkjent.

Dokumenter du må legge ved når du skal registrere et lag eller en forening er

  • stiftelsesdokument
  • vedtekter
  • årsmøteprotokoll som viser valg av styre

Husk å signere i skjemaet.

Hvis foreningen skal ha revisor eller regnskapsfører, må disse bekrefte i Samordnet registermelding at de tar på seg oppdraget.

Se eksempel på stiftelsesdokument og vedtekter for lag eller forening (pdf)