Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Stiftelsesdokument for forening

Sist oppdatert: 19. november 2019 .

En forening eller et lag stiftes ved at det opprettes en avtale mellom medlemmene.

Dette skjer normalt ved at medlemmene kalles inn til et stiftelsesmøte, der medlemsmassen formelt beslutter å stifte foreningen eller laget. Det må være minst to personer for å kunne stifte et lag eller en forening.

Innhold i stiftelsesdokumentet

I stiftelsesdokumentet er det vanlig å ta med hvem som møtte på stiftelsesmøtet, dato og sted, at man formelt har besluttet å stifte en forening  med et bestemt formål som medlemmene ønsker å arbeide for og valg av styre. Vedtektene til foreningen må godkjennes på stiftelsesmøte. Stiftelsesdokumentet må være underskrevet.

Se eksempel på stiftelsesdokument og vedtekter for lag og forening (pdf)

Har du ikke stiftelsesdokumentet?

Hvis foreningen eller laget er stiftet langt tilbake i tid, og dere først nå har behov for å bli registrert i Enhetsregisteret, er det ikke sikkert at det er mulig å finne det opprinnelige stiftelsesdokumentet.

Du kan forklare situasjonen i Samordnet registermelding, og legge ved siste årsmøteprotokoll som dokumenterer at det er aktivitet i laget eller foreningen.