Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Registreringsplikt og -rett i Foretaksregisteret

Sist oppdatert: 9. november 2020.

Foreninger som driver næringsvirksomhet, eller har til formål å drive næringsvirksomhet, må registreres i Foretaksregisteret.

Hvis foreningen ikke har plikt til å bli registrert i Foretaksregisteret, har den heller ikke mulighet til det.

Når inntreffer plikten?

Næringsaktiviteten må strekke seg over en viss periode og omsetningen over en viss størrelse, før foreningen er registreringspliktig.

Registreringsplikten for foreninger uten næringsvirksomhet som formål, binæringsdrivende, finner sted når foreningen omsetter for mer enn 140 000 kroner.

Ved registrering i Foretaksregisteret vil foretaket få en firmaattest. Registrering i Foretaksregisteret er gebyrbelagt.