Søk


Velg språkEndre opplysninger for lag eller forening

Sist oppdatert: 18. mars 2024.

Hvordan endrer jeg adresse?
Hvordan endrer jeg hvem som sitter i styret?
Hvordan endrer jeg hvem som har signaturrett?
Hvordan registrerer jeg prokura?
Hvordan kan jeg fratre min rolle i foreningen?