Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Organisasjonsformer

Sist oppdatert: 4. februar 2021.

Her finner du en oversikt over de ulike organisasjonsformene vi registrerer.

 

OrganisasjonsformBeskrivelseBeskrivelse, engelsk
AAFYIkke næringsdrivende virksomhetNo business activity
ADOSAdministrativ enhet -offentlig sektorAdministrative entity - Public sector
ANNAAnnen juridisk personOther body corporate
ANSAnsvarlig selskap med solidarisk ansvarGeneral Partnership
ASAksjeselskapLimited company
ASAAllmennaksjeselskapPublic limited company
BASelskap med begrenset ansvarCompany with limited liability
BBLBoligbyggelagHouse building cooperative
BEDRBedriftEnterprise
BOAndre boOther estates
BRLBorettslagHousing cooperative
DAAnsvarlig selskap med delt ansvarGeneral Partnership with shared liability
ENKEnkeltpersonforetakSole proprietorship
EØFGEuropeisk økonomisk foretaksgruppeEuropean Economic Enterprise Group
ESEKEierseksjonssameieCondominium flat owner
FKFFylkeskommunalt foretakCounty municipal business enterprise
FLIForening/lag/innretningAssociation/club/organization
FYLKFylkeskommuneCounty municipality
GFSGjensidig forsikringsselskapMutual insurance company
IKJPAndre ikke-juridiske personerOther non-body corporate
IKSInterkommunalt selskapInter-municipal company
KBOKonkursboBankrupt estate
KFKommunalt foretakMunicipal business enterprise
KIRKDen norske kirkeThe Church of Norway
KOMMKommuneMunicipality
KSKommandittselskapLimited partnership
KTRFKontorfellesskapJoint office
NUFNorskregistrert utenlandsk foretakNorwegian registered foreign business
OPMVSærskilt oppdelt enhet, jf. mval. § 2-2Specially sectioned unit
ORGLOrganisasjonsleddOrganizational section
PERSAndre enkeltpersoner som registreres i tilknyttet registerOther individuals registered in affiliated register
PKPensjonskassePension fund
PREPartrederiJointly owned shipping company
SASamvirkeforetakCo-operative
SAMTingsrettslig sameieJoint ownership according to the law of property
SEEuropeisk selskapEuropean company
SFStatsforetakPublic corporation
SPASparebankSavings bank
STIStiftelseFoundation
STATStatenState
SÆRAnnet foretak ifølge særskilt lovOther business enterprise in accordance with special legislation
TVAMTvangsregistrert for MVACompulsory registration in the Value Added Tax Register
VPFOVerdipapirfondUnit trusts