Gebyr for registrering og tinglysing

 

 

RegistreringElektroniskPapir
AksjeselskapNOK 5666NOK 6797
Allment aksjeselskapNOK 5666NOK 6797
EnkeltpersonforetakNOK 2265NOK 2832
Europeisk selskap
NOK 6797
KommandittselskapNOK 5666NOK 6797
Boligbyggelag/borettslagNOK 5666NOK 6797
Foretak med begrenset ansvarNOK 5666NOK 6797
Samvirkeforetak
NOK 5666NOK 6797
Statsforetak
NOK 6797
Andre foretak ifølge særskilt lovNOK 6797
Ansvarlig selskap og partrederi NOK 2265NOK 2832
Selskap med delt ansvarNOK 2265NOK 2832
Forening/lag/innretningNOK 2265NOK 2832
StiftelseNOK 2265NOK 2832
SparebankNOK 2832
Gjensidig forsikringsselskap og pensjonskasseNOK 2832
Utenlandsk foretak med filial i NorgeNOK 2832
EierseksjonssameieNOK 2265NOK 2832
Kommunalt foretak
NOK 2832
Fylkeskommunalt foretak
NOK 2832
Interkommunalt selskap
NOK 2832
ProspektNOK 2265

 

Endringer som skal kunngjøres 
KapitalnedsettelseNOK 2832
Fusjon/fisjon, fusjonsplan, fisjonsplan og flytteplanNOK 2832
Endring av foretaksnavn, medregnet endring som følge av omdanning NOK 2832
Endring av deltakersammensetning og ansvarsandelene i ansvarlig selskap og partrederi NOK 2832
Endring av deltakersammensetning og fratreden i interkommunalt selskap NOK 2832
Endring av komplementar i kommandittselskapNOK 2832
Fratreden som deltaker i ansvarlig selskap og partrederi NOK 2832
Endring av foretaksnavn, deltakersammensetning, ansvarsandeler og fratreden som deltaker i ansvarlig selskap og partrederi, som sendes inn elektronisk gjennom AltinnNOK 2265
Andre endringerGratis

 

Andre tjenester ved Brønnnøysundregistrene  
EnhetsregisteretRegistrering, endringer og slettingGratis
RegnskapsregisteretRegistrering av årsregnskapGratis
LøsøreregisteretTinglysing av pantobligasjoner, salgspant, leasing, factoring og andre dokumenterNOK 1473
LøsøreregisteretTinglysing av utleggsforretningerGratis
EktepaktregisteretTinglysing av ektepaktNOK 1473
AkvakulturregisteretTinglysing av overføringer og pantedokumenter (pr. tillatelse)NOK 1450
AkvakulturregisteretTinglysing av tvangsforretninger (utlegg mv.)
Gratis
ReservasjonsregisteretReservasjon mot direkte reklameGratis
Registeret for utøvere av alternativ behandlingFørstegangsregistreringNOK 500
Registeret for utøvere av alternativ behandlingÅrlig avgift
NOK 300
EMAS-registeretFørstegangsregistrering
NOK 5000
EMAS-registeretGjentatt registrering
NOK 5000
EMAS-registeretÅrlig ajourføringNOK 3000
FrivillighetsregisteretÅrlig avgift (løper først fra andre registreringsår). NOK 135

 

Stortinget har bestemt at publikum skal betale gebyr for de fleste av tjenestene fra Brønnøysundregistrene. Gebyrene fastsettes i egne forskrifter. All innkreving av gebyrer skjer etterskuddsvis.

Del denne siden: