Søk


Velg språkRegistrere et allmennaksjeselskap

Sist oppdatert: 20. desember 2021.

Et allmennaksjeselskap skal registreres i Foretaksregisteret.