Søk


Velg språkRegistrere et allmennaksjeselskap

Sist oppdatert: 15. mars 2024.

Et allmennaksjeselskap skal registreres i Foretaksregisteret.