Søk


Velg språkRegistrere et allmennaksjeselskap

Sist oppdatert: 2. januar 2024.

Et allmennaksjeselskap skal registreres i Foretaksregisteret.