Søk


Velg språkRegistrere et allmennaksjeselskap

Sist oppdatert: 7. juni 2022.

Et allmennaksjeselskap skal registreres i Foretaksregisteret.