Søk


Velg språkGeneralforsamling i allmennaksjeselskap

Sist oppdatert: 20. desember 2021.

Alle allmennaksjeselskap har plikt til å ha minst en generalforsamling i året.

Hva skal generalforsamlingsprotokollen inneholde?