Nynorsk

Organisasjonsnummeret

Organisasjonsnummer brukes for å identifisere juridiske personer (enheter) i Norge, og tildeles ved registrering i Enhetsregisteret. Organisasjonsnummeret består av ni siffer og starter på tallet 8 eller 9.

Foretaksnummer, arbeidsgivernummer og momsnummer er eksempler på ulike numre som tidligere ble brukt av myndighetene for å identifisere en og samme enhet. Disse numrene er ikke lenger i bruk, men er i stedet erstattet av ett organisasjonsnummer som entydig identifiserer enhetene. Dermed blir det færre numre å forholde seg til for enhetene, samtidig som det blir enklere for myndighetene å utveksle opplysninger om enhetene.

Hvem kan få organisasjonsnummer

Alle som har ansatte, alle som skal betale merverdiavgift og alle som registreres i Foretaksregisteret eller Stiftelsesregisteret skal være registrert i Enhetsregisteret, og dermed få tildelt et organisasjonsnummer. Mange foreninger og enkeltpersonforetak faller utenom registreringsplikten, men kan søke om frivillig registrering. Les mer om hvem som kan få organisasjonsnummer i Altinn.

Bruksområder for organisasjonsnummeret

Det blir stadig viktigere å kunne legge fram et organisasjonsnummer, ikke bare i forbindelse med rapportering til det offentlige. Blant annet krever mange banker og andre finansieringsinstitusjoner organisasjonsnummer i forbindelse med lånesøknader. I foreninger og klubber kan et organisasjonsnummer spare tillitsvalgte for å fremstå som ansvarlig for formue og gjeld i egen person.

Organisasjonsnummeret skal alltid være med på forretningsdokumentene til enheten.

Hvordan tildeles organisasjonsnummer

Tildeling av organisasjonsnummer skjer ved registering i Enhetsregisteret.

Offentlige etaters plikt til å bruke organisasjonsnummer som identifikator

Offentlige etater plikter etter enhetsregisterloven § 1 å bruke opplysninger som allerede finnes i Enhetsregisteret i stedet for å spørre enheten selv, såfremt det er praktisk mulig. På denne måten bidrar organisasjonsnummeret til at skjemaarbeidet for næringsdrivende og andre som driver økonomisk virksomhet blir enklere. Les mer om offentlige etaters plikt til å benytte opplysninger fra Enhetsregisteret her.

Fant du det du lette etter?