Nynorsk

Organisasjonsnummeret

Alle som blir registrert i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret får tildelt et organisasjonsnummer. Organisasjonsnummeret identifiserer juridiske personer m.m. og er nøkkelen til opplysningene som er lagret om dem i Brønnøysundregistrene. Alle som er registrert i Enhetsregisteret skal sørge for at organisasjonsnummeret er med på forretningsdokumenter.

Teknisk oppbygging av organisasjonsnummeret

Organisasjonsnummeret består av 9 siffer hvor det siste sifferet er et kontrollsiffer beregnet med standard vekter, modulus 11. Etter dette blir vektene 3, 2, 7, 6, 5, 4, 3 og 2 regnet fra første siffer.

Modulus 11

Eksempel:

Felt uten kontrollsiffer:  

1

2

3

4

5

6

7

8

Vekttall:

3

2

7

6

5

4

3

2

Produkter:

3

+

4

+

21

+

24

+

25

+

24

+

21

+

16

=

138

Divisjon:

138

:

11

=

  12 og en rest på 6

Kontrollsiffer:

11

-

6

=

5

 

Felt med kontrollsiffer:

1

2

3

4

5

6

7

8

5

Sifrene i feltet multipliseres med vekttallene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3 osv. regnet fra høyre mot venstre. Produktsummen (i dette tilfellet 138) divideres med 11. Resten etter divisjonen (i dette tilfellet 6) trekkes fra 11 og resultatet blir kontrollsifferet (i dette tilfellet 5).

Hvis divisjonen går opp (rest = 0) blir kontrollsifferet 0. Hvis kontrollsifferet blir 10 (rest = 1) må kontrollsifferet erstattes med minus-tegn (-).

Minus-tegn (-) er ikke lovlig kontrollsiffer for organisasjonsnummer.

 

Fant du det du lette etter?