Prospektoversikt

Registrerte prospekt november 2008 etter dato:

27.11.2008

Foretaksnavn:

Enwa Water Treatment AS

Organisasjonsnummer:

983 298 664

Adresse:

Nordre Kullerød 9, 3241 SANDEFJORD

Dato for registrering av prospekt:   

27.11.2008

Beskrivelse:

Emisjon i forbindelse med kapitalforhøyelse på inntil NOK 390.431, ved utstedelse av inntil 1.913.876 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,204. Tegningskurs er NOK 2,09 per aksje. Totalt emisjonsbeløp vil kunne bli NOK 3.999.999,98. Emisjonen rettes mot ansatte, aksjonærer og styret i selskapet.
Minimumstegning: 5000 aksjer.
Tegningsperiode: 1. desember 2008 – 12. desember 2008.
Betaling skal skje senest 7 dager etter at aksjene er tildelt.

21.11.2008

Foretaksnavn:

Medsafe ASA

Organisasjonsnummer:

976 800 842

Adresse:

Forskningsveien 2 A, 0373 OSLO

Dato for registrering av prospekt:   

21.11.2008

Beskrivelse:

Utstedelse av minimum 500.000 aksjer og maksimum 20.000.000 aksjer, hver pålydende NOK 0,50. Det er fortrinnsrett for eksisterende aksjonærer per 18. november 2008. Tegningskurs er NOK 0,65 per aksje. Tegningsperioden er 25. november – 9. desember 2008. Betaling vil skje innen 15. desember 2008.
Tegnere av aksjer i emisjonen vil få utstedt vederlagsfritt en frittstående tegningsrett. En slik frittstående tegningsrett gir rett til å kreve utstedt en ny aksje til tegningskurs NOK 1,30 innen 6. november 2010.

20.11.2008

Foretaksnavn:

HELLE SLAKTERI AS

Organisasjonsnummer:

948 550 997

Adresse:

2943 Rogne

Dato for registrering av prospekt:   

20.11.2008

Beskrivelse:

Tilbud om nytegning av inntil 3 400 000 aksjer, hver pålydende NOK 1,00. Minimumtegning er 5 500 aksjer.
Tegningskurs: NOK 1,50 pr. aksje
Tegningsperiode: 19.11.2008 – 09.12.2008
Betalingsfrist: Innen en uke etter tegning

20.11.2008

Foretaksnavn:

LYTIX BIOPHARMA AS

Organisasjonsnummer:

985 889 635

Adresse:

Sykehusveien 23, 9294 Tromsø

Dato for registrering av prospekt:   

20.11.2008

Beskrivelse:

Rettet emisjon av minimum 66 667 og maksimalt 145 900 aksjer, hver pålydende NOK 1,00. Mimimumstegning er 733 aksjer.
Tegningskurs: NOK 600,00 pr. aksje
Tegningsperiode: 24.11.2008 til 16.12.2008
Betalingsfrist: 23.12.2008

 

Fant du det du lette etter?