Nynorsk 

Produkter og tjenester

Brønnøysundregistrene er en forvaltningsetat med ansvar for en rekke nasjonale kontroll- og registreringsordninger for næringslivet. Det overordnede målet for virksomheten er å bidra til økt økonomisk trygghet og effektivitet, for næringslivet og i samfunnet generelt. I arbeidet med å nå dette målet inngår innsamling og kontroll av store mengder økonomisk relaterte data.

For Brønnøysundregistrene er det viktig at informasjonen som finnes i registrene skal gjøres tilgjengelig for brukerne, når de trenger den og i den form brukerne ønsker den. Derfor blir det ved Brønnøysundregistrene stadig utviklet og lagt til rette nye løsninger for å lette publikums tilgang til informasjon fra registrene.

Utvalgte produkter for egen enhet kan hentes gratis via altinn.no