Nynorsk 

Produkter og tjenester

I menyen til venstre finner du noe av det vi kan hjelpe deg med.

Vi er en forvaltningsetat med ansvar for en rekke nasjonale kontroll- og registreringsordninger for næringslivet. Det overordnede målet vårt er å bidra til økt økonomisk trygghet og effektivitet, for næringslivet og i samfunnet generelt. I arbeidet med å nå dette målet inngår innsamling og kontroll av store mengder data.

For oss er det viktig at informasjonen som finnes i registrene er gjort tilgjengelig for deg, når du trenger den og i den formen du ønsker. Derfor utvikler vi og legger til rette nye løsninger for å lette tilgangen til informasjon fra registrene.

Utvalgte produkter for egen enhet kan du hente gratis gjennom altinn.no