Nynorsk

Åpne data om nesten en million enheter

Direktør Erik fossum

Direktør Erik Fossum, Brønnøysundregistrene
Foto: Bo Mathisen

 

Nyttige opplysninger om nesten en million enheter fra Enhetsregisteret blir nå tilgjengelig for viderebruk i Difi sitt datahotell. Dette er en milepæl i arbeidet med å tilgjengeliggjøre åpne offentlige data i Norge, sier direktør Erik Fossum ved Brønnøysundregistrene.

Enhetsregisteret inneholder opplysninger om næringslivet, frivillige organisasjoner og offentlige etater som finnes i ulike offentlige registre. Enkeltpersonforetak og aksjeselskap utgjør omtrent 80 prosent av enhetene. Datasettet fra Enhetsregisteret inneholder opplysninger om organisasjonsnummer, navn, organisasjonsform og adresse. I tillegg går det fram om enheten er registrert i Foretaksregisteret eller ikke.

Åpne opplysninger

Opplysninger fra Enhetsregisteret har lenge vært tilgjengelig gjennom oppslagstjenester på Brønnøysundregistrenes nettsted. Det har også vært mulig å få tilgang til oversikter fra Enhetsregisteret, men da mot et gebyr.

Oversikten som nå gjøres tilgjengelig gjennom Datahotellet er et utdrag som Brønnøysundregistrene kan gjøre tilgjengelig uten å komme i konflikt med gebyrbestemmelser eller krav om inntjening.

Datasettet fra Enhetsregisteret gir blant annet oversikt over kobling mellom organisasjonsnummer, navn og organisasjonsform for nesten 950 000 registrerte enheter.

Spent på bruken

– Vi ser for oss at disse opplysningene for eksempel kan brukes til vask av adresser i databaser, til å lage oversikter over næringsdrivende i geografiske områder eller til preutfylling av informasjon ved nettbestillinger. Men vi er spent på å se hva brukere av åpne data kan få ut av datasettet, sier direktør Erik Fossum.

– Vi er klar over at datasettet ikke inneholder alle data som potensielle brukere kunne ønske seg, men som ledd i arbeidet med tilgjengeliggjøring av åpne offentlige data, syns vi det er viktig å gjøre det vi kan tilgjengelig.

– Dette er en begynnelse. Ut fra bruken av datasettet og de tilbakemeldinger vi får, må vi se nærmere på hva som videre kan bli mulig, sier Fossum.

 

Chris Taggart, OpenCorporates:

– Et fantastisk første steg

– At Norge tilgjengeliggjør grunnleggende opplysninger om foretak og enheter som åpne data, er et fantastisk første steg og det viser at man faktisk forstår betydningen av å gjøre informasjon tilgjengelig og brukbar for utviklere og for samfunnet for øvrig, sier direktør Chris Taggart fra OpenCorporates.

Chris Taggart er administrerende direktør og en av grunnleggerne av «OpenCorporates: The Open Database Of the Corporate World», en organisasjon som har jobbet sammen med miljøet rundt åpne data for å lage en database med åpne data om over 25 millioner selskaper. Taggart er også involvert i flere statlige initiativ for åpne data I Storbritannia.

– Jeg ser fram til at andre europeiske land, som Tyskland og Frankrike, nå følger Norges eksempel. Jeg håper og forventer også at Norge på sikt vil gjøre fullstendige data om foretak og enheter tilgjengelig for samfunnet. Dette er viktig ikke bare for innovasjon, men for effektiv forståelse av og innsikt i næringslivet, sier Taggart.

OpenCorporates news: Norway becomes first OGP country to open its company data… and Belgium announces it will too (Engelsk blog)

 

 

Publisert 12.06.2012

 

Nyhetsarkiv

Fant du det du lette etter?