English Nynorsk

Om Frivillighetsregisteret

Hvordan registrerer du i Frivillighetsregisteret?

Elektronisk registrering
Den raskeste måten å registrere på er å bruke Samordnet registermelding i Altinn

I den elektroniske løsningen må du ha dokumentasjonen tilgjengelig enten som elektroniske dokumenter eller skannede dokumenter.

Skjema til nedlastning
Du kan laste ned skjema med veiledning fra våre nettsider. Dette skal sendes til oss per post sammen med dokumentasjonen. Sjekk saksbehandlingstiden.

 

Frivillighetsregisteret er opprettet etter initiativ fra de frivillige organisasjonene. Med registrering av informasjon om den frivillige aktiviteten i Norge, forbedres og forenkles samarbeidet mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. Dessuten gir data fra frivillig sektor et bedre grunnlag for å drive med statistikk og forskning.

Hvem kan registrere seg i Frivillighetsregisteret?

Frivillige organisasjoner som driver aktiviteter som ikke er fortjenestebasert, har registreringsrett. Eksempler på dette kan være

Alle som skal registrere seg i Frivillighetsregisteret, må være registrert i Enhetsregisteret. Registreringene kan gjøres samtidig. Vi minner om at aksjeselskap i tillegg må registreres i Foretaksregisteret, og at stiftelser i tillegg må registreres i Stiftelsesregisteret.


Hvorfor registrere i Frivillighetsregisteret?

Foreninger og organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret, kan

Det kan også være offentlige eller private tilskuddsordninger som forutsetter registrering i Frivillighetsregisteret.

Det koster 250 kroner å registrere seg i Frivillighetsregisteret. I tillegg kommer en årsavgift på 135 kroner. Organisasjonene betaler ikke årsavgift det året de registrerer seg.


Hvilken dokumentasjon må vi ha for å registrere oss både i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret?

Hvis dere skal registreres i både Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret, må vi få tilsendt følgende dokumentasjon:

I tillegg må dere oppgi følgende opplysninger i skjemaet:

Hvilken dokumentasjon må vi ha når vi er registrert i Enhetsregisteret og i tillegg skal registrere oss i Frivillighetsregisteret?

Hvis dere er registrert i Enhetsregisteret, og i tillegg skal registreres i Frivillighetsregisteret, må vi få tilsendt følgende dokumentasjon:

I tillegg må dere oppgi følgende opplysninger i skjemaet:

Skal vi registrere vedtektene?

Skal vi registrere regnskapsopplysninger?

Hvem skal registrere tilknytninger?

Det er kun sentralledd i frivillige organisasjoner med flere organisasjonsledd (regionalledd og/eller lokalledd) som skal melde tilknytninger til Frivillighetsregisteret. Det vil si at sentralleddet skal registrere forbindelsene det har til andre lokalledd og regionalledd i sin organisasjon.

Les mer om registrering av tilknytninger