English Nynorsk

Om Frivillighetsregisteret

Hvordan registrerer du i Frivillighetsregisteret?

Elektronisk registrering
Den raskeste måten å registrere på er å bruke Samordnet registermelding i Altinn

I den elektroniske løsningen må du ha dokumentasjonen tilgjengelig enten som elektroniske dokumenter eller skannede dokumenter.

Skjema til nedlastning
Du kan laste ned skjema med veiledning fra våre nettsider. Dette skal sendes til oss per post sammen med dokumentasjonen. Sjekk saksbehandlingstiden.

 

Frivillighetsregisteret er opprettet etter initiativ fra de frivillige organisasjonene. Med registrering av informasjon om den frivillige aktiviteten i Norge, forbedres og forenkles samarbeidet mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. Dessuten gir data fra frivillig sektor et bedre grunnlag for å drive med statistikk og forskning.

Hvem kan registrere seg i Frivillighetsregisteret?

Frivillige organisasjoner som driver aktiviteter som ikke er fortjenestebasert, har registreringsrett. Eksempler på dette kan være

 • foreninger
 • alminnelige stiftelser som ikke deler ut midler, eller som bare foretar utdelinger til frivillig virksomhet
 • næringsdrivende stiftelser som bare foretar utdelinger til frivillig virksomhet
 • aksjeselskaper som bare foretar utdelinger til frivillig virksomhet

Alle som skal registrere seg i Frivillighetsregisteret, må være registrert i Enhetsregisteret. Registreringene kan gjøres samtidig. Vi minner om at aksjeselskap i tillegg må registreres i Foretaksregisteret, og at stiftelser i tillegg må registreres i Stiftelsesregisteret.


Hvorfor registrere i Frivillighetsregisteret?

Foreninger og organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret, kan

 • delta i Grasrotandelen, som er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi en andel på 5 prosent av innsatsbeløpet direkte til en lokal frivillig organisasjon.
 • momskompensasjon, det vil si at de kan søke om å få kompensasjon for moms de har betalt ved kjøp av varer og tjenester.

Det kan også være offentlige eller private tilskuddsordninger som forutsetter registrering i Frivillighetsregisteret.

Frivillighetsregisteret har en årsavgift på 135 kroner. Organisasjonene betaler ikke årsavgift det året de registrerer seg.


Hvilken dokumentasjon må vi ha for å registrere oss både i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret?

Hvis dere skal registreres i både Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret, må vi få tilsendt følgende dokumentasjon:

 • vedtekter. Her finner du forslag til vedtekter.
 • stiftelsesdokument som viser at dere er opprettet/stiftet. Hvis dette ikke finnes, kan dere bruke en kopi av protokoll fra årsmøte eller et dokument fra fylkeslag/sentralorganisasjon som viser at dere er godkjent som lokallag
 • årsmøteprotokoll/dokumentasjon som viser valg av styre

I tillegg må dere oppgi følgende opplysninger i skjemaet:

Hvilken dokumentasjon må vi ha når vi er registrert i Enhetsregisteret og i tillegg skal registrere oss i Frivillighetsregisteret?

Hvis dere er registrert i Enhetsregisteret, og i tillegg skal registreres i Frivillighetsregisteret, må vi få tilsendt følgende dokumentasjon:

 • vedtekter
 • protokoll som viser valg av styre hvis dette ikke er registrert fra før

I tillegg må dere oppgi følgende opplysninger i skjemaet:

Skal vi registrere vedtektene?

 • Dere er pliktige til å sende inn vedtektene for å få registrert dere i Frivillighetsregisteret, men det er frivillig for foreninger å registrere vedtektene. Hvis vedtektene skal registreres, må de minst inneholde opplysninger om foreningens
  • navn
  • formål
  • årsmøte
  • styre og valg av styre
  • vedtektsendringer
  • opphør

Skal vi registrere regnskapsopplysninger?

 • Det er frivillig for foreninger som ikke er næringsdrivende å registrere regnskapsopplysninger, men det er viktig å merke seg at hvis dere velger å registrere slike opplysninger, vil dere ha plikt til å sende inn årsregnskap til Regnskapsregisteret hvert år.

Hvem skal registrere tilknytninger?

Det er kun sentralledd i frivillige organisasjoner med flere organisasjonsledd (regionalledd og/eller lokalledd) som skal melde tilknytninger til Frivillighetsregisteret. Det vil si at sentralleddet skal registrere forbindelsene det har til andre lokalledd og regionalledd i sin organisasjon.

Les mer om registrering av tilknytninger

 


 

 

Fant du det du lette etter?