Nynorsk 

Samordnet registermelding

Benytt elektronisk registrering

Gjennom elektronisk registrering kan du registrere nye enheter og foretak i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret. Du kan også melde endringer og nye opplysninger om eksisterende enheter eller melde fra om oppløsning og sletting. Tjenesten kan brukes for de vanligste organisasjonsformene.

 

Hvis du ikke kan benytte deg av elektronisk registrering, kan du bruke de nedlastbare skjemaene våre. Hvis du bruker disse, må du skrive dem ut og sende dem i posten.

Samordnet registermelding er et fellesskjema for registrering i Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Merverdiavgiftsregisteret, NAV Aa-registeret, Statistisk sentralbyrås Virksomhets- og foretaksregister, Stiftelsesregisteret og Skattedirektoratets register over upersonlige skatteytere.

Skjemaet skal brukes både ved registrering og ved senere meldinger om endringer. I noen tilfeller kan det imidlertid være behov for et mindre omfattende skjema. For å forenkle prosessen i disse tilfellene, er det laget tre forenklede skjema, ett for registrering av enkeltpersonforetak, ett for registrering av foreninger og ett for sletting.

Ny i næringslivet? Se opp for juks

 

Fant du det du lette etter?