Statistikk fra Oppgaveregisteret

Sist oppdatert: 1. mars 2017.

Oppgaveregisteret inneholder en oppdatert oversikt over næringslivets rapporteringsplikter og viser mulighetene for samordning og forenkling.

Her finner du statistikk som viser antall skjema totalt, grad av digitalisering både totalt og i den enkelte etat, og belastningsestimat samlet og fordelt på etat, samt årsak til endring i belastningen. Grafene viser status ved utgangen av året, bortsett fra siste søyle som viser status per dato.

 

 

Totalt antall skjema registrert i Oppgaveregisteret

 

 

Digitalisering – Andel elektronisk innrapportering i Norge

For å se digitaliseringsandelen i en gitt etat, velg ønsket etat fra dropdown under

 

 

Næringslivets tidsbruk ved innrapportering til staten, oppgitt i antall årsverk