Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkBokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Statistikk fra Oppgaveregisteret

Sist oppdatert: 1. mars 2017 .

Oppgaveregisteret inneholder en oppdatert oversikt over næringslivets rapporteringsplikter og viser mulighetene for samordning og forenkling.

Her finner du statistikk som viser antall skjema totalt, grad av digitalisering både totalt og i den enkelte etat, og belastningsestimat samlet og fordelt på etat, samt årsak til endring i belastningen. Grafene viser status ved utgangen av året, bortsett fra siste søyle som viser status per dato.

 

 

Totalt antall skjema registrert i Oppgaveregisteret

 

 

Digitalisering – Andel elektronisk innrapportering i Norge

For å se digitaliseringsandelen i en gitt etat, velg ønsket etat fra dropdown under

 

 

Næringslivets tidsbruk ved innrapportering til staten, oppgitt i antall årsverk