Kontakt Oppgaveregisteret

Sist oppdatert: 19. april 2018 .

Oppgaveregisteret skal være pådriver til forenkling for næringslivet og offentlig forvaltning. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med oss.

Har du spørsmål eller forslag til forenkling?

Oppgaveregisteret har oversikt over de skjema som statlige etater sender til næringsdrivende. Viser det seg at to eller flere etater stiller samme spørsmål til samme type bedrifter, skal etatene samarbeide om å spørre bare én gang.

Send oss tips om urimelige skjemakrav eller dobbelrapporteringer via kontaktskjema under.

Jobber du med lovutredning?

Offentlige myndigheter skal der det er praktisk mulig samordne innhenting av opplysninger fra næringsdrivende. Rapporteringsplikter/skjema kan ikke iverksettes før dette er registrert i Oppgaveregisteret. Ta kontakt med saksbehandler i Oppgaveregisteret via kontaktskjema under eller telefon 75 00 77 05.

Er du skjemaeier?

Dersom etaten du er ansatt i henter opplysninger fra næringslivet, og er usikker på om skjema burde være registrert i Oppgaveregisteret? Ta kontakt med Oppgaveregisteret via kontaktskjema under. Har etaten allerede skjema registrert i Oppgaveregisteret, kan du administrere disse ved å gå til innloggingsiden for Oppgaveregisterets nettløsning.

Skjema for å kontakte Oppgaveregisteret

  • Kontakt Oppgaveregisteret

  • Velg emne fra nedtrekksmenyen