Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Kunngjøringer fra Konkursregisteret

Kunngjøringer fra Konkursregisteret

Konkursregisteret registrerer opplysninger om alle konkurser og tvangsavviklinger i Norge. Registeret kunngjør beslutninger om åpning, innstilling, avslutning og fortsettelse av bobehandling. Kunngjøringene vil vanligvis være tilgjengelig i kunngjøringsdatabasen samme dag som konkursåpningen er foretatt.

Åpning av konkurs
Kunngjøringen inneholder opplysninger om organisasjonsnummer/fødselsdato og navn på debitor, adresse, bransje eller næringskode . Videre inneholder kunngjøringen opplysninger om hvilken tingrett som har åpnet konkursen, samt åpningsdato, saksnummer, navn og adresse på bostyrer, frist for å melde krav i boet, fristdag og tid og sted for første skiftesamling.

Kjennelse om tvangsavvikling
Kunngjøringen inneholder opplysninger om organisasjonsnummer og navn på debitor, adresse, bransje eller næringskode. Videre inneholder kunngjøringen opplysninger om hvilken tingrett som har avsagt kjennelse om tvangsavviklingen, samt åpningsdato, saksnummer, navn og adresse på bostyrer, frist for å melde krav i boet, fristdag og tid og sted for første skiftesamling.

Kjennelse om tvangsoppløsning
Kunngjøringen inneholder opplysninger om organisasjonsnummer og navn på debitor, adresse, bransje eller næringskode. Videre inneholder kunngjøringen opplysninger om hvilken tingrett som har avsagt kjennelse om tvangsoppløsningen, samt åpningsdato, saksnummer, navn og adresse på bostyrer, frist for å melde krav i boet, fristdag og tid og sted for første skiftesamling.

Oppheving av konkurs/tvangsavvikling/tvangsoppløsning
Kjennelse om konkursåpning/tvangsavvikling/tvangsoppløsning er gjenstand for kjæremål til Lagmannsretten. Opphever Lagmannsretten kjennelsen, vil opphevingskjennelsen bare bli kunngjort hvis tingretten ønsker det. Denne kunngjøringen vil være tilgjengelig i kunngjøringsdatabasen i 3 uker.

Kunngjøringen inneholder opplysninger om organisasjonsnummer/fødselsdato og navn og adresse på debitor, opplysning om dato for avsigelse av opphevingskjennelsen, samt hvilken lagmannsrett som har avsagt den. Videre inneholder kunngjøringen opplysning om hvilken tingrett som i sin tid avsa kjennelse om åpning av konkurs/tvangsavvikling, samt referanse til tingrettens opprinnelige saksnummer.

Bobehandling innstilt
Kunngjøringen inneholder opplysninger om organisasjonsnummer/fødselsdato og navn på debitor, adresse, hvilken tingrett som innstilte boet samt dato, saksnummer og kjæremålsfrist.

Bobehandling avsluttet
Kunngjøringen inneholder opplysninger om organisasjonsnummer/fødselsdato og navn på debitor, adresse, hvilken bostyrer som har avsluttet boet samt dividende prioritet og utbetaling, utlodningsdato, saksnummer og klagefrist.

Fortsettelse av bobehandling
Kunngjøringen inneholder opplysninger om organisasjonsnummer/fødselsdato, navn og adresse på debitor, saksnummer, hvilken tingrett som har besluttet at bobehandlingen skal fortsette samt navn og adresse på bostyrer. Fortsettelse av bobehandling blir automatisk kunngjort hvis ikke tingretten bestemmer noe annet.