Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Kreditorvarsel

Sist oppdatert: 22. januar 2018 .

Kreditorvarselet er en oppfordring til foretakets kreditorer om å melde sine krav til foretaket.

Enkelte endringer i registrerte foretak er tillagt en slik betydning at de ikke tillates gjennomført uten at foretakets kreditorer varsles i forkant. Derfor er det en rekke steder i selskapslovgivningen gitt bestemmelser om utstedelse av kreditorvarsel.

Kreditorvarselet er en oppfordring til foretakets kreditorer om å melde sine krav til foretaket dersom den beslutning foretaket har gjort kan svekke kreditors muligheter til å få innfridd sitt krav. Det er verd å legge særlig merke til at eventuelle kreditorer må melde sine krav direkte til foretaket.

Når foretaket planlegger å foreta en endring som krever kreditorvarsel må foretaket først melde beslutningen til Foretaksregisteret. På grunnlag av denne meldingen sørger Foretaksregisteret for at beslutningen kunngjøres som kreditorvarsel. Kunngjøring av kreditorvarsel foretas på Internett. Kunngjøringen på internett foretas samme dag som opplysningen om den aktuelle beslutningen er innført i Foretaksregisteret.

Kreditorvarsel har ikke preklusiv virkning. Dette betyr at selv om en kreditor unnlater å melde sitt krav innen den gitte fristen har han sitt krav i behold. Det er likevel slik at gjennomføring av den aktuelle kreditorvarslede beslutningen kan gjøre det praktisk vanskeligere for kreditor å få dekket sitt krav, for eksempel fordi beslutningen har medført at verdier er tatt ut av foretaket, eller fordi foretaket ble slettet ved gjennomføringen av beslutningen. Enhver kreditor vil derfor være godt tjent med å følge med på kreditorvarsel.

I et kreditorvarsel gis det alltid opplysning om foretakets navn, organisasjonsform, organisasjonsnummer, forretningsadresse, beslutningen som ligger til grunn for utstedelsen av kreditorvarselet og om kreditorfristen.

Kreditorfristen er den tiden kreditorene har til rådighet til å melde sine krav til foretaket. Foretaket kan ikke gjennomføre den aktuelle beslutningen før kreditorfristen er ute og forholdet til kreditorene er avklart.

Kreditorfristen er seks uker og starter å løpe fra den dag kreditorvarselet er kunngjort på Internett. Dersom kreditorfristen ender på en lørdag, helgedag eller en dag som etter lovgivningen er likestilt med helgedag, forlenges fristen til den nærmeste påfølgende virkedag. Det betyr at gjennomføring av beslutning først kan meldes til Foretaksregisteret dag to etter helgedag.

Oversikt over kreditorvarsel

TypeOrganisasjonsform
Kreditorvarsel om kapitalnedsettelseAksjeselskap, allmennaksjeselskap, europeisk selskap, sparebank, gjensidig forsikringsselskap, statsforetak, stiftelse og kommandittselskap
Kreditorvarsel om fusjon Aksjeselskap, allmennaksjeselskap, europeisk selskap, sparebank, statsforetak, borettslag, boligbyggelag og gjensidig forsikringsselskap
Kreditorvarsel om fisjonAksjeselskap, allmennaksjeselskap og europeisk selskap
Kreditorvarsel om oppløsning Aksjeselskap, allmennaksjeselskap, europeisk selskap, sparebank, statsforetak, borettslag, boligbyggelag, ansvarlig selskap, ansvarlig selskap med delt ansvar, kommandittselskap, interkommunalt selskap og europeisk økonomisk foretaksgruppe
Kreditorvarsel om at selskapet flytter ut av landetEuropeisk selskap