Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Informasjon om våre produkter

Sist oppdatert: 19. august 2021.

Her finner du en oversikt over hvilke produkter vi tilbyr og du kan gå direkte til bestilling i nettbutikken vår.

Firmaattest
ProduktAltinnNettbutikkTelefon
Firmaattest norskGratisGratis*181,-
Firmaattest norsk m/tidligere navnXGratis*181,-
Firmaattest engelsk, notarialbekreftet X424,-424,-
Firmaattest engelsk m/tidligere navn, notarialbekreftetXX424,-
X = produktet er ikke tilgjengelig i denne kanalen
*Bestillinger i nettbutikken med utsending pr post er gebyrbelagt

Vi kan også notarialbekrefte de norske attestene. Dette koster 424 kroner. Alle notarialbekreftede attester blir sendt per post, vanligvis etter en virkedag. Andre attester blir sendt på e-post umiddelbart.

Firmaattest er

 • en bekreftelse på at foretaket er registrert i Foretaksregisteret
 • en bekreftelse på hvem som er ansvarlige for selskapet
 • legitimasjon overfor långivere, kunder og leverandører

Eksempel på firmaattestSe eksempel på firmaattest (pdf)

Hva er forskjellen på en firmaattest og en registerutskrift?

Firmaattest finnes kun på foretak som er registrert i Foretaksregisteret. Er foretaket registrert i Enhetsregisteret må du i stedet bestille en registerutskrift. Den inneholder mer detaljert informasjon enn en firmaattest, og er en legitimasjon overfor långivere, kunder og leverandører.

Firmaattest inneholder informasjon om

 • organisasjonsnummer
 • foretaksnavn
 • forretningsadresse
 • styremedlemmer
 • daglig leder
 • signatur og prokura
 • aksjekapital
 • avvikling grunnet konkurs eller oppløsning

Engelske firmaattester

Engelske firmaattester inneholder ikke opplysninger om vedtektsfestet formål. Vi kan oversette formålet til engelsk. Dette kan medføre lenger saksbehandlingstid.

Send oss en e-post hvis du ønsker at vi skal legge til engelsk formål.

Registerutskrift
ProduktAltinnNettbutikkTelefon
Registerutskrift norskGratisGratis*120,-
Registerutskrift engelsk XX424,-
Registerutskrift fra Frivillighetsregisteret norskXGratisX
Utskrift fra PartiregisteretXGratisX
Registerutskrift fra Frivillighetsregisteret, engelsk X424,-424,-
X = produktet er ikke tilgjengelig i denne kanalen
*Bestillinger gjort i nettbutikk med utsending pr post er gebyrbelagt

Vi kan notarialbekrefte disse produktene dersom du ønsker det. Du må da henvende deg direkte til oss. Pris for et notarialbekreftet produkt er 424 kroner. Slike utskrifter blir sendt per post, vanligvis etter en virkedag. Andre utskrifter blir sendt på e-post umiddelbart.

Registerutskrift er

 • en bekreftelse på at en forening, enkeltpersonforetak eller andre virksomheter er registrert i Enhetsregisteret
 • en bekreftelse på hvem som er ansvarlige for virksomheten
 • legitimasjon overfor banker, kunder og leverandører

Eksempel på registerutskriftSe eksempel på registerutskrift (pdf)

Registerutskrift inneholder informasjon om

 • organisasjonsnummer
 • navn
 • forretningsadresse og postadresse
 • styremedlemmer med folkeregistrerte adresser
 • daglig leder/kontaktperson med adresse
 • næringskode
 • registreringer i andre offentlige registre som Merverdiavgiftsregisteret og NAV-Aa registeret

Engelske registerutskrifter

Engelske registerutskrifter inneholder opplysninger om næringskode, men ikke vedtektsfestet formål og virksomhet/bransje. Vi kan oversette dette til engelsk, men det kan medføre lenger saksbehandlingstid.

Send oss en e-post hvis du ønsker at vi skal legge til engelsk formål og virksomhet/bransje.

Rolleoversikt
ProduktAltinnNettbutikkTelefon
Rolleoversikt, norskGratisGratis181,-
Historisk rolleoversikt, norskXX181,-
X = produktet er ikke tilgjengelig i denne kanalen

Rolleoversikt blir sendt på e-post umiddelbart når du bestiller den i nettbutikken.

En rolleoversikt

 • viser hvilke roller en person eller et foretak er registrert med i foretak
 • inneholder opplysninger om rolleinnehaver som styreleder, styremedlem, signatur, prokura eller daglig leder

Eksempel på rolleoversiktSe eksempel på rolleoversikt (pdf)

Rolleoversikt på engelsk

Trenger du en dokumentasjon til bruk i utlandet, kan du bestille en rolleoversikt på engelsk. Se informasjon om spesialbekreftelser i produktinformasjonen.

En historisk rolleoversikt

 • viser hvilke roller en person har hatt etter 01.03.1995
Panteattest
ProduktAltinnNettbutikkTelefon
Panteattest på org.nr, norskGratisGratis*181,-
Panteattest på fødselsnummer, norskGratisGratis*181,-
Panteattest på motorvogn, norskXGratis*181,-
Panteattest fra AkvakulturregisteretXX150,-
X = produktet er ikke tilgjengelig i denne kanalen
*Bestillinger gjort i nettbutikk med utsending pr post er gebyrbelagt

Panteattesten blir sendt på e-post umiddelbart når du bestiller den i nettbutikken. Bestilling på telefon blir sendt pr post etter en virkedag.

En panteattest

 • viser pant og heftelser på motorvogn, person eller foretak
 • er et legitimasjonsdokument over tinglyste heftelser
 • bidrar til å dokumentere at du var i god tro hvis det oppstår tvist

Eksempel på panteattestSe eksempel på panteattest (pdf)

En panteattest på fødselsnummer inneholder eventuelle opplysninger om tinglyste ektepakter etter 01.01.1981.

Panteopplysninger på engelsk

Trenger du en dokumentasjon til bruk i utlandet, kan du bestille panteopplysninger på engelsk. Se informasjon om spesialbekreftelser i produktinformasjonen.

Utleggstrekk / intet til utlegg
Papir bekreftelseAltinnMin sideTelefon
Utleggstrekk/intet til utlegg, privatpersonXGratis utskriftGratis tilsendt
Utleggstrekk/intet til utlegg, andre aktørerXX181,-
X = produktet er ikke tilgjengelig i denne kanalen

For å se om du har utleggstrekk eller intet til utlegg kan du logge deg inn på Min side.

Andre aktører som har lov til å se disse opplysningene må bestille dette per telefon.

Utleggstrekk betyr at

 • en person eller selvstendig næringsdrivende har et uoppgjort pengekrav
 • det blir holdt en utleggsforretning der Namsmannen beslutter at personen skal bli trukket i lønn eller trygd
 • personen blir trukket et bestemt beløp hver måned direkte av arbeidsgiveren eller NAV

Eksempel på utleggstrekkSe eksempel på bekreftelse (pdf)

Intet til utlegg betyr at

 • en person eller et selskap ikke har noen eiendeler som Namsmannen kan ta utlegg i

Hvem kan bestille bekreftelsen?

 • En person kan bestille bekreftelsen på sitt eget fødselsnummer
 • Daglig leder eller styreleder kan bestille bekreftelsen på foretaket sitt
 • Andre som kan bestille produktet er:
  • Advokater
  • Finansinstitusjoner
  • Inkassobyråer
  • Kredittopplysningsbyråer
  • Offentlig myndighet til sine kunder.

  Kredittopplysningsbyråer kan utlevere opplysninger til sine kunder.

Bekreftelse fra Konkursregisteret
ProduktAltinnNettbutikkTelefon
Bekreftelse fra Konkursregisteret, norskGratisGratisX
Forsikringsbekreftelse, norskXX181,-
Utskrift fra KonkursregisteretXXGratis
X = produktet er ikke tilgjengelig i denne kanalen

Produktet blir sendt på e-post umiddelbart når du bestiller den i nettbutikken. Bestilling på telefon blir sendt pr post etter en virkedag.

Bekreftelse fra Konkursregisteret inneholder informasjon om

 • at det ikke er registrert konkursopplysninger på et foretak eller en person

Bekreftelsen inneholder ikke opplysninger om konkurskarantene.

Bekreftelse fra Konkursregisteret på engelsk

Trenger du dokumentasjon til bruk i utlandet, kan du bestille konkursfrihetsbevis på engelsk. Se informasjon om spesialbekreftelser i produktinformasjonen.

Forsikringsbekreftelse inneholder informasjon om

 • personlig konkurs
 • konkurskarantene
 • tvungen gjeldsforhandling etter konkursloven
 • gjeldsforhandling og gjeldsordning etter gjeldsordningsloven

Utskrift fra Konkursregisteret inneholder informasjon om

 • daglig leder
 • styrets leder
 • revisor
 • personers roller i andre foretak
 • konkurskarantene på en person

Denne utskriften er tilgjengelig for bostyrer, offentlige myndigheter og personen selv i inntil 10 år etter avslutningsdato for konkursen. For øvrige personer er den tilgjengelig i 5 år etter avslutningsdatoen.

Konsernstruktur
ProduktAltinnNettbutikkTelefon
Bekreftelse på konsernstrukturGratisGratisX
X = produktet er ikke tilgjengelig i denne kanalen

Konsernstrukturen blir sendt på e-post umiddelbart når du bestiller den i nettbutikken.

En konsernstruktur inneholder informasjon om

 • organisasjonsnummer og navn på firma
 • hvilket foretak som er morforetak
 • hvilke foretak som er datterselskap
 • morselskapet eierandel angitt i prosent
 • dato for når opplysningen ble registrert

Eksempel på konsernstrukturSe eksempel på konsernstruktur (pdf)

Konsernstruktur på engelsk

Trenger du dokumentasjon til bruk i utlandet, kan du bestille bekreftelse på konsernstruktur på engelsk. Se informasjon om spesialbekreftelser i produktinformasjonen.

Kopi av dokumenter
ProduktAltinnNettbutikkTelefon
Kopi av dokumenter for aksjeselskap og allmennaksjeselskapX241,-241,-
Kopi av dokumenter for foreninger og andre organisasjonsformerXX241,-
Kopi av registrerte prospekterXX241,-
X = produktet er ikke tilgjengelig i denne kanalen

Kopi av dokumenter blir sendt per e-post etter normalt tre til fem virkedager. Disse kan om ønskelig notarialbekreftes.

Kopi av dokumenter er

saksdokumenter som blir sendt inn i forbindelse med registrering av opplysninger i Brønnøysundregistrene.

Her er noen eksempler på dokumenttyper:

 • Vedtekter
 • Selskapsavtaler
 • Generalforsamlingsprotokoll
 • Årsmøteprotokoll
 • Stiftelsesdokument
 • Prospekter

Notarialbekreftelse av dokumenter

Bestilling av dokumenter vil inneholde eventuelle innsendte dokumenter på engelsk. Vi oversetter ikke dokumenter som bare foreligger på norsk.

Kopiene kan om ønskelig notarialbekreftes.

Kopi av tinglyste dokumenter
ProduktAltinnNettbutikkTelefon
Gjenpartskopi fra LøsøreregisteretXX181,-
Gjenpartskopi fra AkvakulturregisteretXX150,-
Kopi av tinglyst ektepaktXX181,-
Kopi av gjeldsordningsavtaleXX181,-
X = produktet er ikke tilgjengelig i denne kanalen

Kopi av tinglyste dokumenter blir bekreftet rett kopi med stempel og signatur. Disse blir sendt per e-post etter normalt tre virkedager.

Kopi av tinglyste dokumenter inneholder

informasjon om heftelser som ikke gjelder fast eiendom som for eksempel

 • Biler og andre kjøretøy
 • Inventar
 • Anleggsmaskiner
 • Varelager

En panthaver kan sikre rettigheter i gjenstander ved å tinglyse dem i Løsøreregisteret. Er pantegjenstanden en registrert motorvogn, blir heftelsen knyttet til registreringsnummeret.

Andre dokumenter som kan tinglyses er ektepakter, gjeldsordninger og akvakulturtillatelse.

Kopi av gjeldsordningsavtale inneholder informasjon om

 • navn på den som har fått innvilget gjeldsordning
 • hvor saken befinner ser i saksbehandlingsprosessen
 • namsrett eller namsmann som har behandlet saken
 • frister

Hvem kan bestille en gjeldsordningsavtale?

 • Namsrett
 • Namsmann
 • Skyldneren
 • Ektefelle
 • Kreditorer
 • Offentlige myndigheter
Kopi av årsregnskap
ProduktAltinnNettbutikkTelefon
Kopi av årsregnskap fra år 2007GratisGratis241,-
Kopi av årsregnskap før år 2007XX241,-
X = produktet er ikke tilgjengelig i denne kanalen

Kopi av årsregnskap blir sendt på e-post umiddelbart når du bestiller den i nettbutikken. Bestiller du via telefon tar det normalt en virkedag før de sendes per post.

Årsregnskap inneholder

 • resultatregnskap
 • balanse
 • noter
 • årsberetning
 • revisjonsberetning dersom selskapet har registrert revisor
 • konsernregnskap hvis det finnes

Årsregnskap før år 2007

Kopi av årsregnskap er tilgjengelig i nettbutikken fra og med regnskapsåret 2007. Dersom du trenger årsregnskap før dette, må det bestilles per telefon.

Godkjent årsregnskap

Trenger du en dokumentasjon på godkjent årsregnskap til bruk i utlandet, kan du bestille en bekreftelse på engelsk. Se informasjon om spesialbekreftelser i produktinformasjonen.

Spesialbekreftelser
ProduktAltinnNettbutikkTelefon
Bekreftelser fra BrønnøysundregistreneXX424,-*
X = produktet er ikke tilgjengelig i denne kanalen

*Minstegebyr kr 424, deretter kr 60 per melding som er grunnlag for bekreftelsen.

Hva er en spesialbekreftelse?

Det er en skriftlig bekreftelse som inneholder historiske opplysninger om registrerte foretak, hendelser knyttet til kreditorvarsel og andre endringer. Mye av denne informasjonen er tilgjengelig på kunngjøringssiden vår.

Du kan bestille bekreftelser på

 • fusjon og fisjon
 • historisk rolleoversikt
 • all informasjon på en bestemt dato
 • alle registrerte navneendringer
 • kapitalforhøyelser og kapitalnedsettelser
 • avvikling av foretak uten informasjon om roller
 • opplysninger om foretak før sletting
 • overdragelse av virksomhet
 • Certificate of Good Standing
 • konkursfrihetsbevis, kun engelsk
 • panteopplysninger, kun engelsk
 • konsernstruktur, kun engelsk
 • at årsregnskapet er godkjent, kun engelsk

Alle bekreftelsene blir signert og sendt per post. Bekreftelsene kan om ønskelig også notarialbekreftes. Du kan få alle bekreftelser på engelsk.

Send oss bestilling på e-post.

Leveringstiden er normalt 7 dager, men for tiden har vi opp mot 14 dagers saksbehandlingstid.

Klientoversikt
ProduktAltinnNettbutikkTelefon
Klientliste for revisorXGratisX
Klientliste for regnskapsførerXGratisX
X = produktet er ikke tilgjengelig i denne kanalen

Klientoversikt blir sendt på e-post umiddelbart når du bestiller den i nettbutikken.

En klientliste inneholder informasjon om

 • organisasjonsnummer og navn på firma
 • adresse
 • registreringsdato av klientforholdet

Du får de fleste produkter i nettbutikken tilsendt som en PDF-fil i en e-post. Kopi av dokumenter og notarialbekreftede firmaattester er ikke nedlastbare og blir levert som vedlegg i en e-post etter normalt tre til fem virkedager.

Har du tilgang til virksomheter i Altinn, kan du også bestille flere av disse produktene gratis under Produkter og tjenester fra Brønnøysundregistrene.