Søk


Velg språkOm Registeret for offentlig støtte

Sist oppdatert: 29. september 2022.

Registeret for offentlig støtte (ROFS) er et nasjonalt register for offentlige støttetildelinger som faller inn under EØS-avtalen.