Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Stor økning i antall tinglysinger

Publisert: 2. februar 2021

Løsøreregisteret hadde økning i antall tinglysinger i 2020 og det ble behandlet over 25 000 flere saker enn året før.

Antall tinglysinger i Løsøreregisteret for 2019 og 2020.

– Til tross for stor nedgang våren 2020, var økningen så stor på høsten at økningen for hele året er på 3,7 prosent, opplyser fagdirektør i avdeling registerforvaltning Narve Amundsen.

Han opplyser at det allerede i 2019 var rekordmange saker i Løsøreregisteret, og at trenden har fortsatt i 2020.

Antallet saker i Løsøreregisteret i 2020 var 698 505 sett opp mot 672 966 i 2019.
– Når det gjelder salgspant i motorvogn er det en økning på rundt 4 prosent i 2020. Det er også en økning for pant i driftstilbehør og pant i varelager. Vi ser også en økning på 18 prosent når det gjelder åpning av gjeldsforhandling for privatpersoner, opplyser Amundsen.

Han legger til at andelen elektronisk tinglysing har økt i 2020. Det gir økt kvalitet på tinglysingsdataene og er kostnadsbesparende for næringsliv og det offentlige. I 2020 var den elektroniske andelen på 77 %, noe som er en økning på 5 % sammenlignet med 2019.

Tallgrunnlag utvalgte områder

 20192020Endring
Salgspant i motorvogn222 828 231 4953,89 %
Pant i varelager 5 293 5 639 6,54 %
Pant i driftstilbehør6 107 6 412 4,99 %
Pant i motorvogn og anleggsmaskiner5 896 5 442 - 7,70 %
Pant i landbruksløsøre1 061 1 056 - 0,47 %
Pant i fiskeredskaper216232 7,41 %
Factoringavtaler8 658 8 485 - 2 %
Utleggspant70 600 71 347 1 %
Åpning av gjeldsforhandling2 188 2 597 18 %
Frivillig gjeldsordning1 731 1 864 7 %
Tvungen gjeldsordning174 180 3 %

 

Vil du ha nyheter fra oss rett i innboksen? Meld deg på vårt nyhetsbrev.