Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Små endringer i konkurstallene

Publisert: 3. juli 2017

Halvårsstatistikken viser at tallet på konkurser og tvangsavviklinger gikk ned med 0,8 prosent sammenlignet med fjoråret,

I løpet av første halvår ble det i år registrert 3 229 konkurser og tvangsavviklinger. I fjor var det tilsvarende tallet 3 292.
Troms var det fylket som hadde den største økningen, med  en økning på 26 prosent. I Finnmark var økningen på 23,3 prosent og i Sør -Trøndelag 21,6 prosent.
Noen fylker hadde færre konkurser første halvår i år sammenliknet med tilsvarende periode i fjor. Hordaland hadde en nedgang på 25,6 prosent, Aust-Agder en nedgang på 11,1 prosent og Oppland en nedgang på 10 prosent.

Vi gjør oppmerksom på at det for enkelte fylker dreier seg om et lavt antall konkurser og tvangsavviklinger. Små endringer i antallet kan gi store prosentvise utslag.

Hva er konkurs og tvangsavvikling?

Konkurs åpnes når en person eller et selskap ikke er i stand til å dekke sine forpliktelser eller når aksjekapitalen for selskapet er oppbrukt.

Det er forskjellige årsaker til at det åpnes en tvangsavvikling. Den vanligste årsaken er at et selskap ikke har meldt inn styremedlemmer, styreleder, daglig leder, revisor eller hvis selskapet ikke har sendt inn årsregnskap. En annen årsak kan være at et selskap har meldt oppløsning, men unnlatt å melde endelig sletting til Foretaksregisteret.