Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Kompensasjonsordningen er åpen

Publisert: 18. januar 2021 - oppdatert: 19. januar 2021

Nå kan du sende inn søknad om tilskudd i den nye kompensasjonsordningen for næringslivet.

Illustrasjonsfoto. Kvinne foran pc som er inne på www.kompensasjonsordning.brreg.no
Kred AS i Brønnøysund er en av virksomhetene som benytter den nye kompensasjonsordningen for næringslivet. Foto: Hege Celine Sæthre, Brønnøysundregistrene.

Kompensasjonsordningene for næringslivet er en del av regjeringens tiltak for å dempe de økonomiske konsekvensene av koronapandemien og smitteverntiltakene. Søknadsportalen i den nye ordningen er nå åpen for søknader.

– Jeg vet at mange har ventet utålmodig på økonomisk støtte. Næringslivet vårt sliter fortsatt i motbakke, og jeg håper og tror mange vil søke om tilskudd nå når kompensasjonsordningen åpner. Ordningen er slik at de hardest rammede bedriftene får mest støtte. Kompensasjonsordningen er laget så bred som mulig for å hjelpe de fleste som har stort omsetningsfall som følge av pandemien, sier næringsminister Iselin Nybø.

Brønnøysundregistrene forvalter ordningen, og har gjennom tett samarbeid med flere parter fått alt i havn.

– Vi har i løpet av kort tid fått på plass en godt fungerende løsning, takket være viktig samarbeid med Skatteetaten, Digitaliseringsdirektoratet og regnskapsførere og revisorer. Og ikke minst har vi entusiastiske ansatte som har stått på dag og natt. Nå er portalen åpen, og vår veiledningstjeneste står klar til å hjelpe de som har behov for det, sier direktør Lars Peder Brekk.

I den nye ordningen stilles det krav til at hver søknad skal bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører før den sendes inn. Virksomheter som ikke har en avtale om dette må skaffe seg det før de kan søke.

Søknadsperioder

Ordningen gjelder for perioden fra 1. september 2020 til 28.februar 2021, og støtte vil beregnes for to måneder av gangen. Regjeringen har foreslått å forlenge ordningen for perioden mars/april, og vi kommer tilbake med mer informasjon om datoer for denne søknadsperioden. Se mer om søknadsperioder og frister.

Slik fungerer det

Virksomheter som søker om tilskudd bruker et digitalt søknadskjema i Altinn. Her legger du selv inn informasjon om omsetningstall, uunngåelige faste kostnader og annen relevant informasjon.

Løsningen har et innebygd kontrollsystem for å verifisere søker og beløpet det søkes om. I tillegg kan det bli utført kontroller i ettertid for å avdekke eventuell juks og svindel.

Se hvem som får tilskudd

Hvem som mottar tilskudd gjøres kjent i en egen innsynsløsning kort tid etter at søknaden er godkjent. Vi legger også ut statistikk med nøkkeltall på kompensasjonsordning.no.

Les mer om hva du bør forberede.

Kontakt veiledningstjenesten for kompensasjonsordningen.

Full åpenhet om kompensasjon (ntb.no)

Vil du ha nyheter fra oss rett i innboksen? Meld deg på vårt nyhetsbrev.