Søk


Velg språkFrist for innsending av årsregnskap

Publisert: 24. august 2015

Regnskapspliktige som ikke har fått godkjent årsregnskapet for 2014, må sende det inn senest 31. august for å unngå gebyr.

De regnskapspliktige som fortsatt ikke har fått godkjent årsregnskapet for regnskapsåret 2014, må sende inn årsregnskapet senest den 31. august 2015 for å unngå forsinkelsesgebyr. årsregnskapet må sendes på Regnskapsregisteret sine skjema i Altinn.

Påminnelse

Regnskapsregisteret vil i uke 35 sende påminnelse på e-post til innsendingspliktige som ikke har fått godkjent årsregnskapet. Varslene sendes både til enhetene og til alle med en rolle som medfører at de risikerer å bli ilagt forsinkelsesgebyr. E-postadresse hentes fra kontaktinformasjonen i Altinn. Derfor er det viktig at den er oppdatert. Det vil også bli lagt ut melding i Altinn til de aktuelle registrerte regnskapsførerenhetene. De som har sendt inn årsregnskap som fortsatt ikke er saksbehandlet, vil ikke få varsel. Dette fordi de vil få orientering om vedtaket i Altinn når saksbehandlingen er utført.

Tidlig ute

Regnskapsregisteret har valgt å sende påminnelsen tidlig for at det skal bli tid til å få sendt inn årsregnskapet innen fristen. Ulempen er at alle som har planlagt å sende årsregnskapet i slutten av august også får påminnelsen. Disse må ta påminnelsen som en vennlig hilsen fra Regnskapsregisteret. Heller ikke i år vil Regnskapsregisteret sende brev i posten om at det påløper forsinkelsesgebyr.