Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Foretaksopplysninger over landegrensene

Publisert: 13. juni 2017 - oppdatert: 13. juni 2017

Nå får du tilgang på foretaksopplysninger over landegrensene. BRIS (Business Register Interconnection System) ble tilgjengelig fra 8. juni.

BRIS er en portal som er utviklet av EU, hvor du kan søke på foretaksopplysninger på tvers av landegrensene. Tjenesten gjelder for aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, europeiske selskaper og norskregistrerte utenlandske foretak, samt tilsvarende organisasjonsformer i utlandet.

Du kan også bestille dokumenter, som årsregnskap og stiftelsesdokumenter. I første versjon av BRIS er det bare mulig å bestille dokumenter som er gratis, men senere vil dette også gjelde betalings-dokumenter.

Foretaksregistrene vil også bruke BRIS til å sende statusopplysninger om foretak til hverandre. Dette gjør at vi kan følge opp norskregistrerte utenlandske foretak (NUF) bedre, dersom det skjer endringer på foretaket i hjemlandet. I tillegg vil varsel om at en grenseoverskridende fusjon er gjennomført sendes gjennom BRIS.

Brønnøysundregistrene har fått støtte fra CEF (Connection Europe Facilities) til utviklingen av BRIS. CEF er et sentralt EU-finansieringsinstrument for å fremme vekst, jobb og konkurranseevne gjennom målrettet infrastrukturinvestering på europeisk nivå.

Land som er koblet på BRIS i dag er

 • Norge
 • Sverige
 • Tyskland
 • Polen
 • Malta
 • Hellas
 • Italia
 • Kroatia
 • Slovenia
 • Kypros
 • Danmark
 • Spania
 • Belgia

I den kommende tiden vil flere land kobles på. Totalt skal alle 31 EU og EØS-land kobles på BRIS. Noen av landene tilbyr bare enkelte tjenester.