Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Dialogmøte om Nordic Smart Government

Publisert: 19. september 2019 - oppdatert: 3. oktober 2019

Den 9. oktober arrangerer vi et dialogmøte i Oslo der alle interessenter er velkommen til å delta.

Fra venstre er Jan Fredrik Håvie (Skatteetaten), norsk Nordic Smart Government-leder Håkon Olderbakk, Kristian Verstad Vodahl og David Norheim (Brønnøysundregistrene).
Fra venstre er Jan Fredrik Håvie (Skatteetaten), norsk Nordic Smart Government-leder Håkon Olderbakk, Kristian Verstad Vodahl og David Norheim (Brønnøysundregistrene), som er noen av de som vil presentere og svare på spørsmål under dialogmøtet.

Møtet blir holdt i Christiania Qvartalet fra 9:00-12:00, med lunsj fra 12:00-13:00. Det vil komme oppdatert program etter hvert som det blir klart.

Her kan du melde deg på

– Du kan også komme med innspill direkte til oss, sier norsk leder Håkon Olderbakk som er en av flere fra Brønnøysundregistrene som jobber med dette.

Nordic Smart Government (NSG) jobber for å gjøre det enklere for små og mellomstore bedrifter og Brønnøysundregistrene bidrar med flere ressurser i arbeidet. Det ble gjennomført et tilsvarende møte i november 2018 med rundt 80 deltakere.
– Da fikk vi nyttige innspill og kontakter. Vårt arbeid går fremover og vi ønsker å formidle det vi så langt har kommet fram til og hvordan vi jobber videre, sier Olderbakk.

Å få tilbakemeldinger både på det som er gjort, og det NSG planlegger å gjøre, er svært viktig.
– Vi passerer snart milepælen der vi skal ha et veikart for nødvendige videre tiltak klart. Innspill til nasjonale og nordiske tiltak er velkomne, sier han.

Strukturerte data i forretningstransaksjoner

Programmet onsdag 9. oktober i Christiania Qvartalet er innholdsrikt.
– Hovedvekt legges på hva som skal til for å oppnå gjennomgående bruk av strukturerte data i forretningstransaksjoner, som er hele forutsetningen for NSG, forklarer han.

Andre punkt på agendaen er presentasjoner fra den finske skatteadministrasjonen som har engasjert seg sterkt i arbeidet, og fra Difi om Peppol og elektroniske fakturaer.

– Basert på erkjennelsen av at leverandører av IKT-løsninger for forretningsdrift er helt sentrale i gjennomføringen av Nordic Smart Government, har vi invitert både leverandører av ERP-systemer og selskaper som leverer verdiøkende tjenester til å holde presentasjoner, sier Olderbakk.

Ønsker innspill og diskusjon

Sikker og rask datadeling nasjonalt og på tvers av landegrensene vil gi små og mellomstore bedrifter store fordeler, og en samfunnsgevinst i milliardklassen.

– Vi trenger tilbakemeldinger og innspill for å lykkes med vår ambisjon om å gjøre livet enklere for små og mellomstore bedrifter, sier Olderbakk.

Møtet blir holdt i Christiania Qvartalet fra 9:00-12:00, med lunsj fra 12:00-13:00. Det vil komme oppdatert program etter hvert som det blir klart.

Her kan du melde deg på