Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Hva er en forening?

Sist oppdatert: 9. november 2020.

En forening er en selveiende sammenslutning med medlemmer, som skal fremme ett eller flere formål av ideelt, politisk eller annen art.

Skal foreningen eller laget for eksempel drive med idrett, humanitært arbeid eller andre frivillige aktiviteter, kan du registrere ditt lag eller forening hos oss.

Eiendeler og overskudd

Foreningen sitt overskudd, sin gjeld eller formue kan ikke deles ut til medlemmene, i motsetning til et aksjeselskap der eierne for eksempel kan ta imot utbytte fra selskapet.

Ulovfestet

Rettsforholdet til foreninger er ikke regulert i egen lov. Det er imidlertid, over tid, utviklet såkalte foreningsrettslige prinsipper som benyttes for å fastslå om man fyller kravene til å være registrert som forening.

Meld fra om endringer

Når foreningen er registrert, plikter dere å holde opplysningene om foreningen oppdatert til enhver tid.