Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Grasrotandelen

Sist oppdatert: 2. januar 2019 .

Grasrotandelen gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi deler av spillinnsatsen til et lag eller en forening.

Registrering i Frivillighetsregisteret er et vilkår for å kunne motta midler via grasrotandelen.

Det første du må gjøre er å sørge for at ditt lag eller din forening er registrert i Enhetsregisteret før du kan søke om å bli registrert i Frivillighetsregisteret. Dette kan også gjøres samtidig.

Hvem kan delta i grasrotandelen?

Det er bare enheter som driver virksomhet på lokalt eller regionalt plan som kan delta i grasrotandelen. Foreninger som er paraplyorganisasjoner for lokale lag eller enheter som har aktivitet i hele landet kan derfor ikke delta. I tillegg må den virksomheten som skal drives være av en bestemt art. Avgrensningene er for det meste, men ikke utelukkende, basert på den kategoriseringen som registreres i Frivillighetsregisteret.

Hvilke kategorier gir rett til deltakelse?

Organisasjoner som driver sin hovedvirksomhet innenfor én av følgende kategorier kan delta i grasrotandelen:

 • 1 – Kultur og rekreasjon
 • 4 – Sosiale tjenester
 • 5 – Natur- og miljøvern
 • 8 – Legater og fremme av frivillighet
 • 9 – Internasjonale organisasjoner
 • 10 – Tros- og livssynsorganisasjoner
 • 12 – Andre
 • 13 – Barne- og ungdomsorganisasjoner
 • 14 – Mangfold og inkludering

 

Hvilke kategorier gir betinget eller ikke rett til deltakelse?
 • 2 – Utdanning og forskning

Organisasjoner som driver sin primærvirksomhet innenfor hovedkategorien utdanning og forskning kan ikke delta i grasrotandelen.

 • 3 – Helse

Kan delta i Grasrotandelen, men ikke de organisasjoner som driver sykehus, rehabilitering, sykehjem, psykiatriske institusjoner, pleiehjem eller noen form for private helseklinikker.

 • 6 – Bolig- og lokalmiljø

Kan ikke delta i Grasrotandelen. Unntak gjelder for velforeninger der virksomheten ikke kommer privatøkonomiske interesser til gode.

 • 7 – Politiske- og interesseorganisasjoner

Kan delta i Grasrotandelen, men ikke de organisasjoner som utgjør politiske partier. Politiske partiers ungdomsorganisasjoner kan likevel delta.

 • 11 – Yrkes-, bransje- og fagforeninger

Kan ikke delta i Grasrotandelen. Unntak gjelder for elev- og studentorganisasjoner, som likevel har rett til å delta.

 

 

 

 

 

 

 

Det finnes flere begrensninger for deltakelse i grasrotordningen. Disse finner du i grasrotforskriften.

Krav om kontonummer

Hvis ditt lag eller forening skal delta i grasrotandelen, må du oppgi kontonummer til enheten i Samordnet registermelding.

Er kontonummeret feil, slik at Norsk Tipping ikke får utbetalt grasrotandelen, vil ditt lag eller forening miste retten til opptjente midler.

Foreningens kontonummer kan registreres i Frivillighetsregisteret. Det gjør at de som måtte ha bruk for det, for eksempel givere, lett kan finne organisasjonens kontonummer.

Grasrotandelen forvaltes av Norsk Tipping

Du kan lese mer om denne ordningen på Norsk Tippings nettsider.