Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Grasrotandelen

Sist oppdatert: 26. juli 2021.

Grasrotandelen gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi deler av spillerinnsatsen til en frivillig virksomhet.

Registrering i Frivillighetsregisteret er et vilkår for å kunne motta midler via grasrotandelen.

Det første du må gjøre er å sørge for at virksomheten din er registrert i Enhetsregisteret før du kan søke om å bli registrert i Frivillighetsregisteret. Dette kan også gjøres samtidig.

Hvem kan delta i grasrotandelen?

Det er bare virksomheter som driver aktivitet på lokalt eller regionalt plan som kan delta i grasrotandelen. Virksomheter som er paraplyorganisasjoner for lokale lag eller virksomheter, som har aktivitet i hele landet, kan derfor ikke delta. I tillegg må den aktiviteten som skal drives være av en bestemt art. Avgrensningene er for det meste, men ikke utelukkende, basert på den kategoriseringen som registreres i Frivillighetsregisteret.

Hvilke kategorier gir rett til deltakelse?

Organisasjoner som driver sin hovedvirksomhet innenfor én av følgende kategorier kan delta i grasrotandelen:

 • 1 – Kultur og rekreasjon
 • 4 – Sosiale tjenester
 • 5 – Natur- og miljøvern
 • 8 – Legater og fremme av frivillighet
 • 9 – Internasjonale organisasjoner
 • 10 – Tros- og livssynsorganisasjoner
 • 12 – Andre
 • 13 – Barne- og ungdomsorganisasjoner
 • 14 – Mangfold og inkludering
Hvilke kategorier gir betinget eller ikke rett til deltakelse?
 • 2 – Utdanning og forskning

Organisasjoner som driver sin primærvirksomhet innenfor hovedkategorien utdanning og forskning kan ikke delta i grasrotandelen.

 • 3 – Helse

Kan delta i Grasrotandelen, men ikke de organisasjoner som driver sykehus, rehabilitering, sykehjem, psykiatriske institusjoner, pleiehjem eller noen form for private helseklinikker.

 • 6 – Bolig- og lokalmiljø

Kan ikke delta i Grasrotandelen. Unntak gjelder for velforeninger der virksomheten ikke kommer privatøkonomiske interesser til gode.

 • 7 – Politiske- og interesseorganisasjoner

Kan delta i Grasrotandelen, men ikke de organisasjoner som utgjør politiske partier. Politiske partiers ungdomsorganisasjoner kan likevel delta.

 • 11 – Yrkes-, bransje- og fagforeninger

Kan ikke delta i Grasrotandelen. Unntak gjelder for elev- og studentorganisasjoner, som likevel har rett til å delta.

Det finnes flere begrensninger for deltakelse i grasrotordningen. Disse finner du i grasrotforskriften.

Krav om kontonummer

Hvis virksomheten din skal delta i grasrotandelen, må du oppgi kontonummer til virksomheten i Samordnet registermelding.

Er kontonummeret feil, slik at Norsk Tipping ikke får utbetalt grasrotandelen, vil virksomheten din miste retten til opptjente midler.

Virksomhetens kontonummer kan registreres i Frivillighetsregisteret. Det gjør at de som måtte ha bruk for det, for eksempel givere, lett kan finne virksomhetens kontonummer.

Grasrotandelen forvaltes av Norsk Tipping

Du kan lese mer om denne ordningen på Norsk Tippings nettsider.