Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Eigarseksjonssameige

Sist oppdatert: 21. mai 2019 .

Eit eigarseksjonssameige består av eigedeler i ein bygd eller planlagt bygd eigedom på eit gards- og bruksnummer, som det er bygd på, og som er seksjonert og tinglyst.

Eigarane eig eigedomen i fellesskap, men har einereitt til å bruke seksjonen sin. Eit eigarseksjonssameige kan bestå av både bustadseksjonar og næringsseksjonar.