Søk


Velg språkEndre opplysningar for eit aksjeselskap

Dersom det har skjedd endringar i informasjonen som er registrert på selskapet, må du melde frå om dette i Samordna registermelding.

Korleis endrar eg namn?
Korleis endrar eg adresse?
Hvordan endrar eg kven som sit i styret?
Korleis endrar eg kven som er dagleg leiar?
Korleis endrar eg kven som har signaturrett?
Korleis registrerer eg ein meldepliktig avtale etter § 3-8?
Selskapet skal ikke ha revisor, korleis endrar eg dette?
Korleis kan eg fråtre rolla mi i selskapet?