Søk


Velg språkFråval av revisjon

Sist oppdatert: 12. mars 2024.

Enkelte aksjeselskap kan velje at årsrekneskapen til selskapet ikkje skal reviderast. Dette kallar vi fråval av revisjon.