Søk


Velg språkFråval av revisjon

Sist oppdatert: 19. april 2022.

Enkelte aksjeselskap kan velje at årsrekneskapen til selskapet ikkje skal reviderast. Dette kallar vi fråval av revisjon.