Språk
S√łk
Meny

S√łk


Velg språkBokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Kva skal årsrekneskapen innehalde?

Sist oppdatert: 18. februar 2020 .

Her finn du ei oversikt over kva årsrekneskapen skal innehalde.

Næringsoppgåva til Skatteetaten vil ikkje bli godkjend som resultatrekneskap og balanse.

Dersom verksemda er morselskap i konsern, skal årsrekneskapen i tillegg innehalde

  • resultatrekneskap for konsernet
  • balanse for konsernet
  • notar til rekneskapen for konsernet
  • kontantstraumoppstilling for konsernet (gjeld ikkje for sm√• f√łretak)
  • revisjonsmelding for konsernet (dersom konsernet har revisjonsplikt)

Om heile konsernet f√łlgjer reglane om sm√• f√łretak, treng de ikkje √• utarbeide og sende konsernrekneskap. Det finst ogs√• fleire unnatak fr√• √• utarbeide konsernrekneskap. Kontakt rekneskapsf√łrar eller revisor om du er i tvil.

Du må bruke riktig skjema for årsrekneskap, alle vedlagte dokument må vere tydeleg lesbar og du må sende alt samla.

Du må også legge ved dispensasjon frå Skattedirektoratet i desse tilfella:

  • om √•rsrekneskapen ikkje er p√• norsk.
  • n√•r unntaket fr√• √• utarbeide eige konsernrekneskap er brukt, og morselskapet h√łyrer heime i annan stat enn E√ėS-stat.