Søk


Velg språkSamfunnsoppdrag og strategi

Sist oppdatert: 22. mars 2022.

Brønnøysundregistera skal bidra til auka verdiskaping gjennom å vere ein nasjonal registerførar og datakjelde.