Søk


Velg språkSlik startar du eit enkeltpersonføretak

Gå tilbake til førre steg
Gratulerer med enkeltpersonføretaket!

Slik startar du eit enkeltpersonføretak

1
Drive næringsverksemd
2
Registrere enkeltpersonføretaket
3
Saka blir behandla
Gratulerer med enkeltpersonføretaket!