Søk


Velg språkTingsrettsleg sameige

Sist oppdatert: 14. oktober 2021.

I eit tingsrettsleg sameige er det felles eigarskap som blir registrert, ikkje felles drift eller interesse.