Søk


Velg språkNorskregistrert utanlandsk føretak (NUF)

Sist oppdatert: 19. april 2022.

Alle utanlandske føretak som treng eit norsk organisasjonsnummer må registrerast som eit norskregistrert utanlandsk føretak (NUF).

Kostar det noko å registrere eit NUF?
Når kan eg nytte elektronisk innsending av Samordna registermelding?
Korleis registrere føretaket i Meirverdiavgiftsregisteret?
Når har NUF rekneskapsplikt?
Når inntreff revisjonsplikt og når fell ho bort?
Korleis kan eg endre frå NUF til AS?
Skal vedlegga vere på norsk?