Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Betalingsmerknader

Sist oppdatert: 20. desember 2019 .

Ønsker du ei oversikt over betalingsmerknadene dine, må du kontakte eit kredittopplysningsbyrå. Vi registrerer berre nokre typar merknader.

På siden kredittvurdering hos Datatilsynet finner du en liste over kredittopplysingsbyrå som kan gi deg ei fullstendig oversikt over betalingsmerknadene dine.

Kva merknader registrerer vi?

Hos oss registrerer vi blant anna gjeldsordning, konkurs, utleggspant, trekk i lønn og inkje til utlegg. Gjeldsordning, konkurs og utleggspant er offentleg informasjon, og dette blir vist på ein panteattest som du kan bestille bestille hos oss.

Trekk i lønn eller trygd og inkje til utlegg er ikkje offentlege opplysingar. Du kan bestille ei oversikt over kva som er registrert på deg ved å ringe oss. Vi sender ho til den folkeregistrerte adressa di.

Hefte på person

Eit hefte er ikkje nødvendigvis ein betalingsmerknad. Vi registrerer ulike typar hefte på person.

Ønsker du å slette eit hefte, er det ulike framgangsmåtar etter kva type hefte det er snakk om.