Søk


Velg språkHefte på person

Sist oppdatert: 24. mars 2022.

Vi gir deg ei oversikt som viser kva hefte som er registrerte på deg hos oss.

Salspant i motorvogn
Leasingavtale
Utleggspant
Utleggstrekk og Inkje til utlegg
Arrest
Gjeldsordning
Verjemål
Abandonering
Privat beslagsforbod
Pant i næringsverksemd