Søk


Velg språkHefte i bil og andre køyretøy

Sist oppdatert: 26. oktober 2021.

Hos oss sjekkar du hefte på bil og andre køyretøy. Du kan også bestille dokumentasjon på dette.

Finn hefte på køyretøy

Overtar eg gjelda frå den førre eigaren om eg kjøper bil med hefte?
Kvifor minkar ikkje beløpet på heftet når eg betaler ned på lånet?
Eg har betalt heile lånet, kvifor blir ikkje heftet sletta?
Korleis fjernar eg eit hefte?