Søk


Velg språkBetalingsmerknader

Sist oppdatert: 6. september 2021.

Ønsker du ei oversikt over betalingsmerknadene dine, må du kontakte eit kredittopplysningsbyrå. Vi registrerer berre nokre typar merknader.